HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đảng ủy KCN lễ Môn, và chi bộ công ty CP TBGD Hồng Đức. Từ năm 2015, công ty CP TBGD Hồng Đức sẽ khôi phục lại tổng thể hoạt động Đoàn Thanh niên CS HCM nhằm mục đích rèn luyện chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần làm việc cho lực lượng trẻ trong công ty

Ảnh: Đại hội Đoàn KCN lễ Môn năm 2015

Ảnh: Đoàn Thanh niên giao lưu bóng đã với Đoàn TN công ty Hạ Tầng

Ảnh: Đoàn TN công ty Hồng Đức giao lưu bóng đá với đoàn TN Trường CĐ VHNT

Ảnh: Đoàn TN công ty gia lưu bóng đá với KKT NGhi SƠn