Bàn họp Hội đồng dài 12 m của Hồng Đức

Bàn họp Hội đồng dài 12 m của Hồng Đức được bàn giao cho Chi cục Quản lý Thị trường

Bàn họp hội đồng - Chất liệu Gỗ CN Malaysia sơn cao cấp theo công nghệ Đài Loan được Hồng Đức giao cho Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh Thanh Hóa

Bàn được sản xuất tại Xưởng Hồng Đức

Độc đáo - thẩm mỹ - chất lượng tuyệt đối                               

Bài và ảnh: Người Hồng Đức