Bảng từ dài 25 m Hồng Đức lắp đặt tại JGCS Nghi Sơn

Tháng 5 năm 2016, nhiều công trình, dự án lớn đã được công ty CP TBGD Hồng Đức thi công, lắp đặt cho các nhà thầu tại KKT Nghi Sơn, trong đó, có những sản phẩm rất đặc biệt, ví dụ như bảng từ chống lóa Hàn Quốc dài 25m, được công ty Hồng Đức lắp đặt cho KKT Nghi Sơn

Bảng dài 25m, mặt bảng nhập khẩu từ Hàn Quốc có dòng lẻ mờ, lớp lót mặt sau bằng nhựa xốp dày 15 mm

Bảng được công ty triển khai trong tg nhanh, gọn để kịp lắp đặt đúng tiến độ như đã đề ra để bàn giao cho nhà thầu

Sau đây là một số hình ảnh: