CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VÀ HỌC TẬP VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH