Tổng công ty CP TBGD Hồng Đức hoàn thành dự án cung cấp trang thiết bị cho Công ty CP Thể thao Delta, trong đó, bàn trải vải dài 28m là một trong những sản phẩm đặc biệt của chúng tôi

Dự án công ty CP Thể thao Delta

Tháng 4 năm 2016, Công ty CP TBGD Hồng Đức đã triển khai và lắp đặt hoàn thành dự án cung cấp trang thiết bị cho Công ty CP Thể thao Delta - một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản xuất các danh mục sản phẩm trong lĩnh vực thể thao. Với tổng giá trị của dự án gần 4 tỷ đồng, chủ yếu các hạng mục gồm: Vách vệ sinh, danh mục nhành may như: Bàn trải vải, bàn chuyền và các nội thất ngành may khác

       Công nhân Hồng Đức đang thi công, lắp đặt bàn trải vỉ dài 28m tại công ty May Delta

                     Bàn trải vải dài 28 m của công ty Hồng Đức sau khi lắp đặt hoàn thiện

             Hệ thống vách vệ sinh Tổng công ty thi công tại công ty May Delta