Công trình: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực - TĨnh Gia

Công trình: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực - Tĩnh Gia

Tháng 3 năm 2019, Hồng Đức hoàn thành giai đoạn 1 thi công, lắp đặt Nội thất văn phòng cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực - Thị trấn Tĩnh Gia

Bài và ảnh: Phòng Marketing