Công trình EVN Thanh Hóa

Công trình EVN Thanh Hóa

Ngày 29 tháng 1 năm 2019, Công ty CP TBGD Hồng Đức hoàn thành lắp đặt và bàn giao toàn bộ công trình cho Công ty CP Điện Lực EVN Thanh Hóa, bao gồm: Backdrop, bàn quầy lễ tân, bàn tiếp khách, bàn ghế hội trường...

Ảnh: Người Hồng Đức