CÔNG TY CP TIÊN SƠN THANH HÓA

Tổng Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa là một trong những doanh nghiệp may mặc dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu (XK) của tỉnh trong nhiều năm qua.

Và công ty Hồng Đức được là nhà cung cấp các thiết bị nhà xường, Nội thất vă phòng, đặc biệt là hệ thống các công ty may của Tổng công ty Tiên Sơn