CÔNG TY MAY SAKURAI NHẬT BẢN

Công ty TNHH Sakurai Việt nam là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên gia công sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu cung cấp cho thị trường quốc tế, với số lao động 1000-5000 người

Họ đã lựa chọn Hồng Đức làm nhà cung cấp chính cho các thiết bị nhà xưởng và nội thất văn phòng