Công ty Miền núi Thanh Hóa

Tổng công ty Miền núi Thanh Hóa và hạng mục Nội thất văn phòng do Hồng Đức thi công

Toàn bộ hệ thống sản phẩm Hồng Đức lắp đặt cho Tổng công ty Miền núi Thanh Hóa bao gồm: Hệ thống modul làm việc, bàn làm việc cho các phòng ban, bakground cho Phòng Giám đốc, và các sản phẩm nội thất văn phòng khác

Bakground tại Phòng làm việc Giám đốc

Hệ thống modul làm việc tại công ty Miền núi Thanh Hóa