Hồng Đức lắp đặt Nội thất cho Công ty TNHH VICENZA

Công trình: Công ty VICENZA

Ảnh: Ốp landy chân tường và hệ thống cột/ vách tại công ty TNHH Gạch VICENZA

Ảnh: P.Marketing Hồng Đức