DỰ ÁN CUNG CẤP BÀN GHẾ CHO TỈNH SƠN LA

Hầu hết là bàn ghế học sinh, trang thiết bị Nội thất văn phòng

Dự án này được triển khai năm 2012, 2013