Dự án cung cấp Thiết bị ngành May Nhà máy giầy xuất khẩu GOLDEN VICTORY Việt Nam

Dự án  Nhà máy giầy xuất khẩu GOLDEN VICTORY Việt Nam

Tháng 4 năm 2018, Hồng Đức thi công lắp đặt hệ thống sản phẩm trang thiết bị ngành cho Nhà máy giầy xuất khẩu GOLDEN VICTORY Việt Nam tại Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định

Toàn bộ hàng mục công trình là hệ thống các sản phẩm phục vụ ngành Giày

Sau đây là 1 số hình ảnh:

Toàn bộ hình ảnh Nhà máy Golden Vitory Việt Nam

Hệ thống sản phẩm Hồng Đức cung cấp cho nhà máy

Bài : Nguyễn Chiến

Ảnh: Lâm Live