DỰ ÁN : KHU BÁN HÀNG , PHÒNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP CHỢ VƯỜN HOA

Các hệ thống sản phẩm tại các khu bán hàng, và phòng điều hành của Công ty CP Chợ Vườn hoa được công ty Cp TBGD Hồng Đức cung cấp