Showroom SAGO Hồng Đức - Tầng 3 TTTM Vincom Plz - Trần Phú - Thanh Hóa