T11 năm 2017, Hồng Đức thi công tòa nhà Báo Thanh Hóa

T11 năm 2017 HĐ thi công tòa nhà Báo Thanh Hóa

Toàn bộ hàng mục Hồng Đức triển khai thi công tòa nhà Báo Thanh Hóa bao gồm: Bàn ghế văn phòng, bàn ghế Hội trường cùng Nội thất các phòng ban chức năng của tòa nhà

Sau đây là 1 số hình ảnh thực tế tại Tòa nhà Báo Thanh Hóa

Xe Hồng Đức đang vận chuyển hàng lên Báo Thanh Hóa

Tòa nhà Báo Thanh Hóa

Hệ thống tủ tài liệu Hồng Đức bàn giao cho Báo TH

Công nhân thi công lắp đặt trong tòa nhà

Công nhân lắp đặt tủ tài liệu

Một số sản phẩm Nội thất văn phòng Hồng Đức tại Báo Thanh Hóa

Bài: Nguyễn Chiến

Ảnh: Trương Văn Dũng