T4 năm 2018, hoàn thành cung cấp thiết bị cho Công ty Lâm sản Hà Giang

T4 năm 2018, hoàn thiện lắp đặt thi công gói Nội thất văn phòng cho Công ty Lâm sản Hà Giang 

Toàn bộ công trình tập trung vào hàng mục Nội thất văn phòng, bao gồm bàn ghế làm việc văn phòng, tủ tài liệu...với những thiết kế truyền thống, đẹp mắt

Bàn ghế làm việc được Hồng Đức lắp đặt tại Lâm sản Hà Giang