Tháng 1 năm 2018, hoàn thành 2 công trình Mobifone Hải Dương và Mobifone Thái Bình

Hoàn thành 2 công trình Mobifone Hải Dương và Mobifone Thái Bình vào Tháng 1 năm 2018

Đây được coi là 2 dự án trọng điểm trong Tháng 1 năm 2018 của Nội thất HỒNG ĐỨC, toàn bộ công trình tập trung vào các hạng mục: Nội thất văn phòng (Phòng họp, Phòng làm việc lãnh đạo, văn phòng làm việc của cán bộ, nhân viên) cùng hệ thống Background và tủ đựng tài liệu cho 2 tòa nhà Mobifone Tỉnh Thái Bình và Mobifone Tỉnh Hải Dương

Sau đây là 1 số hình ảnh của 2 công trình này:

Tòa nhà Mobifone Thái Bình

Bàn quầy  giao dịch tại Mobifone sau khi Hồng Đức thi công

Phòng làm việc lãnh đạo


 

Bàn họp Hội đồng tại Mobifone Thái Bình

Bài: Nguyễn Chiến

Ảnh: Nguyễn Hoàng