TỔ CHỨC CARE

CARE (viết tắt của Cooperative for American Remittances to Europe = Hợp tác xã cho việc gửi hàng của Mỹ sang châu Âu) là một tổ chức nhân đạo và hỗ trợ phát triển quốc tế lớn, với các chương trình ở trên 70 quốc gia khắp thế giới.

CARE đặt trọng tâm đặc biệt vào làm việc cùng với các phụ nữ nghèo, bởi vì - nếu được cung cấp các nguồn lực thích hợp - thì các phụ nữ có khả năng giúp cả gia đình và toàn cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Các phụ nữ là trung tâm của những nỗ lực dựa vào cộng đồng của CARE để cải thiện giáo dục cơ bản, ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS, gia tăng quyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường, mở rộng cơ hội kinh tế và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

CARE cũng cung cấp viện trợ khẩn cấp cho nạn nhân của thảm họa chiến tranh và thiên tai, và giúp người dân xây dựng lại cuộc sống của họ.

CARE quốc tế tại Việt Nam (CARE) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, và là một đơn vị của mạng lưới CARE quốc tế. Tại Việt Nam, CARE hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm phát triển nông thôn, cứu trợ khẩn cấp, cúm gia cầm, y tế và xã hội.

Các sản phẩm mà NỘI THẤT HỒNG ĐỨC cung cấp cho tổ chức này thiên về các thiết bị Nội thất văn phòng và được CARE liên tục lựa chọn là nhà thầu chính cung cấp cho các gói thầu của họ