TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN VÙNG

Trong nhiều năm qua, Tổng công ty Hồng Đức đã vinh hạnh phục vụ cho Tổ chức Phát triển vùng tại Thanh Hóa và các tỉnh lân cận - Đó là các tỏ chức Phi chính phủ nước ngoài đóng góp cho sự phát triển vùng Dân tộc thiểu số và miền núi. Họ đã đến Việt nam, đồng hành cùng nhân dân Việt Nam, mang đến cho người dân Việt những lợi ích thiết thực nhất để phát triển cả về vật chất lần tinh thần

Các sản phẩm của Hồng Đức phục vụ cho tổ chức này thường là Nội thất văn phòng, bàn ghế học sinh để cung cấp cho các trường học khu vực miền núi