TỔ CHỨC TẦM NHÌN THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM

Tầm nhìn Thế giới hoặc Hoàn cầu Khải tượng là một tổ chức chuyên về cứu trợ, phát triển, và bảo trợ bằng cách đồng hành với trẻ em, các gia đình, và cộng đồng để giúp họ vượt qua sự nghèo khó và bất công. Được soi dẫn bởi các giá trị Cơ Đốc, Tầm nhìn Thế giới hướng về mục tiêu dấn thân để chia sẻ với những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, và phục vụ mọi người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, hoặc giới tính

Tầm nhìn Thế giới bắt đầu thực hiện các hoạt động cứu trợ khẩn cấp ở Việt Nam từ năm 1988 và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1990. Kể từ năm 1990, Tầm nhìn Thế giới triển khai nhiều hoạt động cứu trợ và hỗ trợ phát triển, hợp tác cùng với Chính phủ Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ khác và cộng đồng.

Là tổ chức hoạt động vì trẻ em, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam thực hiện hoạt động vì an sinh của trẻ em, trọng tâm vào các hoạt động y tế, giáo dục, sự tham gia của trẻ và bảo vệ trẻ em. Hàng năm, khoảng 3 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình của Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam.

Gần 10 năm nay, Tổng công ty Hồng Đức là một trong những đơn vị được tổ chức này tin tưởng và kí kết nhiều hợp đồng, dự án liên quan đến các công trình về Nội thất Văn Phòng, bàn ghế học sinh