TÒA NHÀ LIÊN SỞ

Công trình: Khu Hội nghị, văn phòng