TỔNG CÔNG TY LILAMA

Là một tổng công ty lắp máy lớn nhất Việt Nam, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập  năm 1960 với nhiệm vụ ban đầu là khôi phục nền công nghiệp của đất nước sau chiến tranh. Hiện nay LILAMA đang là một tổng công ty bao gồm nhiều công ty con chuyên tổng thầu các công trình xây lắp và thầu phụ.

CÔNG TY CP TBGD HỒNG ĐỨC nhiều năm nay vinh dự là sự lựa chọn tin cậy của LILAMA trong việc thi công, thiết kế nhiều sản phẩm nội thất để lắp đặt cho khu văn phòng, khu nhà ở của các chuyên gia