TRƯỜNG CĐ NGHỀ TM VÀ DU LỊCH TW 5

CÔNG TRÌNH: Khu giảng đường, phòng học ngoại ngữ