TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - BẮC GIANG

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang toạ lạc trên địa bàn xã Bích Sơn - huyện Việt Yên - Bắc Giang, là trường Đại học công lập hàng đầu trong hệ thống giáo dục Đại học Việt nam, là cơ sở đào tạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20 tháng 01 năm 2011, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Nông - Lâm.

Những năm 2013, 2014 khi trường mở rộng các ngành đào tạo, dạy nghề cho học sinh, sinh viên, thì Tổng công ty Hồng Đức được nhà trường và lãnh đạo Tỉnh Bắc Giang tin tưởng lựa chọn được là nhà thầu cung cấp các trang thiết bị dạy nghề cho trường