TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ PHẠM DƯƠNG - HÀ TĨNH

Là một trong những trường có mô hình thí điểm đào tạo nghề/trung cấp của Sở GD và ĐT Hà Tĩnh. Trường Trung cấp Nghề Phạm Dương có quy mô khá lớn với nhiều ngành, nghề được đào tạo tại đây và ngày càng có nhiều sinh viên theo học

Công ty CP TBGD Hồng Đức vinh dự được là nhà cung cấp cho trường các thiết bị dạy nghề, khu giảng đường, kí túc xã dành cho sinh viên