TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHÊ TM VÀ DU LỊCH THANH HÓA

Hầu hết các thiết bị dạy nghề du lịch như: Nhà thực hành, bao gồm các hệ thống bàn chặt, bàn thực hành nấu ăn, bếp ga...và các trang thiết bị phục vụ cho dạy và học nghề của Nhà trường đều được Công Ty CP TBGD Hồng Đức thi công, lắp đặt